Tag Archives: เครื่องถ่ายเอกสาร

คู่มือการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร

สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้เครื่องเอกสารตั้งแต่วิธีการเปิดเครื่่องจนถึงการรักษาพลังงานไฟฟ้าเมื่อยังไม่ใช้งานเครื่องถ่ายเอกสาร  1.แนะนำระเบียบเครื่องถ่ายเอกสาร   เครื่องถ่ายเอกสารจะเปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 20.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.30 น. กรณีเป็นการใช้ถ่ายเอกสารในเรื่องส่วนตัวจะเก็บค่าบริการ ครั้งละ 50 สตางค์ ถ้าเป็นการถ่ายเอกสารบัตรประชาชนจะเก็บค่าบริการ ครั้งละ 1 บาท  2.มารู้จัก ปุ่มและหน้าจอหลัก ที่ใช้การถ่ายเอกสาร  2.1.จำนวนสำเนาที่ต้องการถ่ายเอกสาร  2.2.ระดับความเข้มของการถ่ายสำเนา โดยปรับระดับความเข้มได้จากหน้าจอทันที  2.3.เมนูถ่ายเอกสาร 2 หน้า  2.4.เมนูถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน  2.5.ปุ่มพักเครื่องถ่ายเอกสาร กดปุ่มนี้ เมื่อต้องการใช้งานและกดปิดทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จ … Continue reading

Posted in คู่มือ | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment