เรียน…ภาษาอังกฤษ…วันอังคาร

จากที่ได้ไปสัมมนาโครงการภาษาอังกฤษที่ จ.นครนายก ทำให้หัวหน้างานฯ เห็นว่าควรมีการ ~~ ต่อยอดองค์ความรู้ ~~ ให้กับบุคลากรของหน่วยงานทุกท่าน จึงได้เรียนเชิญ ดร.บุษกร มาช่วยสอนภาษาอังกฤษแก่บุคลากรของห้องสมุดโดย…อาจารย์ไม่ได้คิดค่าเล่าเรียน… ทางห้องสมุดจึงซื้ออาหารเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น นม หรือ ผลไม้ให้อาจารย์ได้ทานในระหว่างที่สอน เพื่อเป็นการตอบแทน โดยจะเรียนกันทุกวันอังคาร ที่ห้องบุคลากร ชั้น 6 เวลา 12.00-13.00 น. เริ่มเรียนประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2553

                                                           ภาพบรรยากาศการเรียน

          บรรยากาศในการเรียนก็เป็นแบบกันเอง ทุกคนสามารถพูดและออกความคิดเห็น หรือถามอาจารย์ในสิ่งที่ต้องการทราบได้ ส่วนวิธีการสอนนั้น อาจารย์จะมีแบบฝึกหัด บทสนทนา หรือสั่งการบ้าน เพื่อให้เราออกมานำเสนอให้เพื่อน ๆ ฟัง ต่อไปจะได้เก่ง ๆ ภาษาอังกฤษกันทุกคน พบชาวต่างชาติแล้วก็สามารถ ฟุด ฟิด ฟอร์ ฟัน ได้เลย

…..องค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมนี้ คือ ทุกคนจะทราบคำศัพท์และประโยคการสนทนาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ มีความมั่นใจในการให้บริการชาวต่างชาติมากขึ้น…..

This entry was posted in Uncategorized, การอบรม/ฝึกปฏิบัติ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>