ท่านสามารถใช้ Internet ผ่านระบบ ADSLของบริการเอกชน เช่น True, TOT
เพื่อเปิด Full Text ได้ที่ http://www.ejournal.mahidol.ac.th
แล้วจึงใส่ Mahidol Internet Account ของท่าน
เพื่อเข้าใช้ E-Journal, E-Book, E-Thesis
ในฐานข้อมูลออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลบอกรับได


ตรวจสอบรายชื่อวารสารจากฐานข้อมูลต่างๆได้ที่ EBSCO AtoZ

(ยกเว้นฐานข้อมูล UpToDate)
กรุณาเข้าใช้ที่ http://library.ra.mahidol.ac.th/utd เท่านั้นE-Databases

| A | B| C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
SwetsWise

*(Please click login
via IP authentication)*
   
 
 
 

Location: [Mahidol University] [Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Library] [E-Databases]
http://library.ra.mahidol .ac.th - Revised:26 June 208
Copyright © 2003-2008 Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Library
Web Master