เว็บห้องสมุด  :  บริการของเรา  :  เกี่ยวกับเรา  :  ติดต่อเรา  :  หน้าแรก 
 
เมนูเลือกหนังสือที่ต้องการยืม: MAN การบริหาร

การกระจายอำนาจทางการศึกษา
08-12-2009 Views: 259
สารบัญ
 


เมนูเลือกหนังสือที่ต้องการยืม: MAN การบริหาร
201 วิธีพูดว่า "ไม่"ให้ประทับใจและได้ผล
ทำอย่างไรไม่ให้ถูกบีบออกจากงานและวิธีเปลี่ยนแปลงตนเอง
วิธีชนะมิตรและจูงใจคน
กว่าจะได้เป็นมืออาชีพลูกจ้างนายธนาคาร (ปรับปรุงใหม่)
Say it with presentations
Overcoming the FIVE dysfunctions of a team
Classic Drucker
เทคนิคการสัมภาษณ์สำหรับผู้บริหาร
พ่อสอนลูกให้รวย
ผู้นำระดับโลก = Leadership in action
EQ สำหรับผู้นำ
พัฒนาคุณภาพด้วยความคิดสร้างสรรค์
ครบเครื่องนักบริหารยุคใหม่
ใครว่าช้างเต้นระบำไม่ได้?
เอกสารชุดฝึกอบรม หลักสูตร การจัดการสำนักงานยุคใหม่
การส่งเสริมชุมชนและท้องถิ่นในการปฏิรูปการศึกษาชุดฝึกอบรมผู้บริหาร : ประมวลสาระ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ชุดฝึกอบรมผู้บริหาร : ประมวลสาระ
การบริหารโดยองค์คณะบุคคล
การบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบการใช้โรงเรียนหรือเขตพื้นที่การศึกษาเป็นฐานชุดฝึกอบรมผู้บริหาร:ประมวลสาร
หลักการจัดการศึกษา ชุดฝึกอบรมผู้บริหาร : ประมวลสาระ
หากชีวิตเป็นดั่งเกมนี่คือกติกา
A Problem – based Approach Approach for Management Education: Preparing Managers  For Action
100 คำถาม คำตอบ เกี่ยวกับ การประกันคุณภาพ  การศึกษาของสถานศึกษาระดับพื้นฐานและอุดมศึกษา
Human Resource Management and  Development Case Study
เทคนิคภาวะผู้นำยุคใหม่
การบริหารกลยุทธ์และผลสัมฤทธิ์ขององค์กร ด้วยวิธี Balanced Scorecard
เทคนิคการประชุม เครื่องมือการบริหารการจัดการ
SYSTEMS APPROACH
การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
ภาวะผู้นำ ความสำคัญต่ออนาคตไทย
การบริหาร การเปลี่ยนแปลง Managing Change and Transition
บูรณาการ การนำความรู้สู่การปฏิบัติ
คำแนะนำ : การนำมาตรฐานการควบคุมภายใน ไปใช้ในเชิงปฏิบัติ
อุปนิสัย ผู้จัดการประสิทธิผลสูง
MAN อ631กล 2550
CAREER DEVELOPMENT IN PRACTICE
การบริหารจัดการเวลา
การบริหารจัดการคนเก่ง
ทักษะการเป็นผู้นำ
ตัดสินใจ สไตล์ผู้นำ
CLASS DRUCKER สุดยอดปรมาจารย์ ด้านบริหารจัดการ
ภาวะผู้นำองค์กรยุคใหม่
การบริหารจัดการนวัตกรรม
การประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา
เลื่อนไหล เลียบเลาะ เจาะลึก
เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ
ขั้นตอนการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพรูปแบบสำหรับบริการสุขภาพ
Facilitator กับการเพิ่มประสิทธิภาพของทีม
HA Forum Guidebook ปลุกชีวิตให้องค์กร
สรรสาระ องค์กรที่มีชีวิต(Living Organization)
แบบประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA
แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานHA
คู่มือ วางแผนพัฒนาตามาตรฐาน HA
ความเสี่ยงในโรงพยาบาล
แบบประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA
Everyday Greatness พลังหัวใจยิ่งใหญ่ทุกวัน
คอนเนกชั่น กฎแห่งการสร้างความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ : การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ
สอนเด็กให้คิดเป็น
สอนศิษย์ ให้คิดเก่ง
Harvard business review on culture and change
กุศโลบายแห่งการตลาด
ถึงจะง่าย แต่ได้ผล
Management: One-Night-Stand
ร้านขายผักของหนุ่มโสด
ครูกับการจัดการศึกษาของชุมนุม
การกระจายอำนาจทางการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
หลักสูตรสถานศึกษา
รหัสลับความรวย
โลดแล่นไอเดีย & นวัตกรรมในทะเลสีน้ำเงิน
บริหารคนในทศวรรษหน้า
AQ พลังแห่งความสำเร็จ
เรียนลัดการตลาด MBA Harvard
ยกที่ 2 ต่อยอดธุรกิจ
ฉลาดเลือก ฉลาดออม ฉลาดลงทุน
กฎแห่งความโชคดี
จัดการอย่างนักบริหารมืออาชีพ
Successful Presentation Skills นำเสนอแบบมืออาชีพ
เจ้าสัว YESTERDAY โศกนาฏกรรมนายทุนไทย
ทำงานอย่างไรให้ HAPPY
คิดบวกแบบ CEO
มาตรฐาน HA และเกณฑ์พิจารณา:   บูรณาการภาพรวมระดับโรงพยาบาล
MBA ... เรียนด้วยตนเอง
คอนเนกชั่น กฎแห่งการสร้างความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ :  การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ
สอนเด็กให้คิดเป็น
สอนศิษย์ ให้คิดเก่ง
Harvard business review on culture and change
 
 
เว็บห้องสมุด  บริการของเรา  เกี่ยวกับเรา  ติดต่อเรา  หน้าแรก
Copyright©2015 library.ra.mahidol.ac.th